'Natuurschatten aan de voet van de Veluwe'

Uitgave exclusief voor ABN AMRO Mees Pierson, 2021

Ik schreef de teksten bij de foto's in dit fraai uitgevoerde fotoboek over de Zuidelijke Veluwezoom. Landschappelijke juweeltjes komen aan de orde: de Rosandepolder, het Renkums beekdal, het Nationaal Park de Veluwezoom en de Landgoederen Duno, Mariëndaal, Warnsborn en Oorsprong.

 

'Verder struinen op IJsland'    

Uitgave in eigen beheer, Renkum 2016.

ISBN  9 789463 320795

NUR 3894727

168 pagina's, meer dan 230 foto's

OmslagBoekRuudSchaafsmaLR_web.jpg

IJsland is een uniek eiland binnen Europa, waar je direct in aanraking komt met het ontstaan van de aarde. Een paradijs voor natuurliefhebbers, wandelaars en fotografen. IJsland heeft een betoverende schoonheid door zijn heldere vergezichten, vulkanische verschijnselen, enorme gletsjers, de hoge vogelrotsen en meren met broedende vogels, het licht van de midzomernacht en het noorderlicht. Als begeleider van groepsreizen heb ik mij ontwikkeld tot specialist en kan veel vertellen over het reizen op IJsland. Net als in mijn vorige boek 'Struinen op IJsland' staan mijn belevenissen van jaren reizen door IJsland hier op papier.

Boeiend zijn de verhalen over twee schepen die bij IJsland vergingen: een VOC-schip op thuisreis en een handelsschip uit de Hanzetijd. Het intrigerende verhaal uit het dagboek van een Engelse soldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog twee jaar op IJsland was gestationeerd. De eenheid noemde zich na twee extreem strenge winters de Polar Bears. Maar de nadruk van onderwerpen ligt op mijn wandel- en natuurervaringen in een op veel plekken 'buitenaards' IJsland.

 

'De Renkumse en Heelsumse beekdalen. Een cultuurhistorische wandelgids' 

Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2012

ISBN 978 90 5345 462 6

184 pagina’s,  rijk geïllustreerd

zes losbladige wandelkaarten

 Scannen0001.150.jpg

Eind november 2012 verscheen mijn nieuwe boek: ‘De Renkumse en Heelsumse beekdalen – een cultuurhistorische wandelgids’.

Aan de Zuidelijke Veluwezoom liggen twee relicten uit de ijstijden: de twee grote smeltwaterdalen, met daarin de Renkumse en Heelsumse beken. Deze beken en de negentien watermolens die door het beekwater werden aangedreven, spelen de hoofdrol in dit boek.

Om al deze molens van genoeg water te voorzien, werd er heel veel gegraven. Al die waterloopjes werden diep in de hellingen ingegraven tot in het grondwater. Stroomafwaarts werden deze beeklopen over grote afstanden opgeleid. Deze sprengenbeken met zijsprengen zijn nog steeds terug te vinden in het landschap.

Behalve aan de beken en de watermolens wordt in het boek aandacht besteed aan het ontstaan van het gebied in de ijstijden, aan de boeiende geschiedenis van beide beekdalen en aan de zeer fraaie flora en fauna.

’De Oosterbeekse en Doorwerthse beken. Een cultuurhistorische wandelgids’.

Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 2010, tweede druk 2011

ISBN 978 90 5345 3971

160 pagina’s, 169 illustraties

Drie losbladige wandelkaarten

oosterbeek.jpg

Al eeuwenlang waarderen mensen de beken op de Zuid-Veluwe vanwege hun landschappelijke schoonheid. Deze sprengenbeken zijn echter niet alleen een lust voor het oog, maar ze waren ook lange tijd in gebruik. Hier stonden de watermolens die gebruikt werden voor het malen van graan, het slijpen van messen, het raspen van bieten voor de suiker- en stroopfabriek en de fabricage van papier, buskruit en snuiftabak.

Vanaf de negentiende eeuw werden de beken steeds meer toegepast als parkbeken in de tuinen van verschillende landgoederen. Het idyllische landschap vormde een bron van inspiratie voor veel kunstenaars. Tegenwoordig kunnen we wandelen door de prachtige omgeving met bijzondere planten en dieren, en historische elementen als aangelegde vijvers en watervallen.

De Oosterbeekse en Doorwerthse beken. Een cultuurhistorische wandelgids laat de wandelaar het landschap beleven en wijst op de bijzondere details. Cultuurhistorie en natuur gaan hierbij naadloos in elkaar over. Drie wandelroutes worden apart beschreven en zijn als losbladige wandelkaarten bijgevoegd.

’Struinen op IJsland’

Uitgave in eigen beheer, Renkum 2007, tweede druk 2008

ISBN 978 90 812296 16

128 pagina’s, 107 illustraties

ijsland.jpg

Gek van IJsland, zou je het kunnen noemen. Verslingerd aan het ongerepte landschap, de overweldigende natuur. Enorme gletsjers met vulkanen eronder, pruttelende modderbronnen, de explosie van pioniersplanten, de onvoorstelbare hoeveelheid vogels op de hoge vogelrotsen en in de meren, de grote stilte, het geweld van de gletsjerrivieren: IJsland is het optimum van natuur. Veelal wandelend - liefst struinend - en kamperend, voor mij dé manier om IJsland te ervaren.

Mijn belevenissen van jaren reizen door IJsland staan hier op papier. Beschreven in 52 verhalen, verlevendigd met ruim 100 kleurenfoto’s.

’Vijf Nieuwsbrieven Zuid Veluwse beken’

Uitgaven van Waterschap Vallei & Eem, Leusden, in de jaren 2003 t/m 2008.

Totaal 56 pagina’s, 136 illustraties, diverse kaarten met ingetekende beken.

Gratis, te downloaden www.wve.nl

nieuwsbrieven.jpg

In de nieuwsbrieven worden de werkzaamheden door het waterschap aan de beken in het Renkumse en Heelsumse beekdal en aan de Doorwerthse en Oosterbeekse beken beschreven. Maar ook waar het water vandaan komt, hoe sprengenbeken ontstaan, de natuurwaarde, de geschiedenis van de diverse beken, het opruimen van de explosieven, de landgoederen, de tuinarchitecten. In alle nieuwsbrieven zijn aanbevelingen voor wandelingen opgenomen.

’Wandelingen rond Wageningen in het voetspoor van Hemmo Bos’.

Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2004; drie herdrukken, in 2004, 2007 en 2011.

ISBN 978 90 5345 2431

140 pagina’s, 143 illustraties, vijf losbladige wandelkaarten

hemmo.jpg

In 1890 werd de Natuurhistorische Wandelkaart van Wageningen en Omstreken uitgegeven. Deze kaart is gemaakt door dr. Hemmo Bos, één van de eerste leraren aan de Landbouwschool in Wageningen, het huidige Wageningen University & Research. Het is een zeer nauwkeurig getekende kaart boordevol informatie over de Wageningse flora en fauna. Deze oude wandelkaart wordt met dit boek opnieuw uitgegeven.

In Wandelingen rond Wageningen in het voetspoor van Hemmo Bos zijn delen van de oude wandelkaart opgenomen. In het boek onder andere beschrijvingen van de oude bomen uit de tijd van Hemmo Bos, de biografie van de gebroeders Bos en de toekomst van de gebieden. Aan de hand van vijf wandelingen ontdekt de lezer de veranderingen die in ruim een eeuw plaatsvonden. Iedere wandeling geeft naast de routebeschrijving inzicht in de flora en fauna en de cultuurhistorie van dit gebied. Wandelingen rond Wageningen laat de wandelaar zo het landschap beleven en naar allerlei details kijken.

Het boek heeft een multifunctioneel karakter: de natuur, wandelen en cultuurhistorie gaan hand-in-hand. Achterin het boek zijn vijf losse wandelkaarten bijgevoegd. In de toelichting op deze wandelroutes is er onder meer aandacht voor natuurbeheer, planten, vogels en de geschiedenis en toekomst van het gebied.

’Cultuurhistorie van de beken op de Zuid-Veluwe’

Uitgave van Waterschap Vallei & Eem, Leusden 2003

44 pagina’s, 38 illustraties met veel kaartmateriaal

Gratis, te downloaden www.wve.nl

cultuurhistorie.jpg

Een beschrijving van (de geschiedenis van) alle beken en de watermolens op de Zuid-Veluwe (de gemeenten Wageningen en Renkum).

’Thijsse wandeling’

Uitgave van IVN Zuidwest Veluwezoom, Renkum 1996

Vier herdrukken, te downloaden www.ivn-zwv.nl

28 pagina’s, 14 illustraties, 1 routekaart

thijsse.jpg

Het boekje beschrijft de natuur en de (ontstaans)geschiedenis van het gebied waar de wandeling door loopt: van station Wolfheze naar de Westerbouwing. Ter ere van de honderdste geboortedag van Jac. P. Thijsse beschreef het landelijke IVN in 1965 deze wandeling. Deze in het ongerede geraakte wandeling is opnieuw beschreven. Verspreid door de tekst is Thijsse regelmatig geciteerd.

’Wandelen in het Renkumse beekdal’

Uitgave van IVN Zuidwest Veluwezoom, Renkum 1994

herziene herdruk 1997. Het boek is uitverkocht.

ISBN 90-802201-1-6

Auteur: Ruud Schaafsma, co-auteurs Frits Leusink en Cees Burgsteijn

88 pagina’s, 115 illustraties (o.m. tekeningen van Marius Kolvoort), drie losbladige wandelkaarten

beekdal.jpg