Over mij

Sinds 1999 was jarenlang (vooral) ’s zomers gedurende enkele weken reisleider van groepsreizen op IJsland. In aansluiting hierop trok ik zelfstandig rond, vooral kamperend en wandelend. In 2007 verscheen een verhalenboek over mijn reiservaringen: ‘Struinen op IJsland’. In oktober 2016 is mijn tweede verhalenboek over IJsland uitgekomen: 'Verder struinen op IJsland'. Beide boeken heb ik in eigen beheer uigegeven.

Hoe is dat zo begonnen, dat schrijven ?

In 1948 ben ik geboren en opgegroeid in Dordrecht en na wat omzwervingen woon ik sinds 1975 in Renkum.

In 1993 rondde ik mijn opleiding tot IVN natuurgids af. In dat jaar werd de werkgroep ‘Beken en sprengen’ opgericht, waar ik coördinator van werd. Deze IVN-werkgroep bestaat nog steeds en werkt jaarlijks veertien zaterdagochtenden in de beken in het Renkumse en Heelsumse beekdal. De werkgroep had succes doordat de beken in de schoongemaakte trajecten weer water gingen voeren. Er kwamen zoveel vragen van belangstellenden dat ik besloot hier een boek over te schrijven. Zo kwam in 1994 het boek ‘Wandelen in het Renkumse beekdal’ uit, geschreven met twee co-auteurs (uitgave van IVN Zuidwest Veluwezoom).

Door mijn kennis van de beken raakte ik op allerlei manieren betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen op bekengebied. Van 1995 tot 2014 was ik bestuurslid en contactpersoon van de ‘Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken’.

In 1996 (her)schreef ik de ‘Thijsse wandeling’, van station Wolfheze naar de Westerbouwing (uitgave van IVN Zuidwest Veluwezoom).

Vanaf 2001 tot 2008 ben ik nauw betrokken geweest bij de Beheers- en onderhoudsplannen m.b.t. de beken op de zuidelijke Veluwe van Waterschap Vallei & Eem (gefuseerd tot Waterschap Vallei en Veluwe). De beken werden in die jaren hersteld  en in opdracht van het waterschap deed ik onderzoek naar de beken en de watermolens. Dit resulteerde in het rapport  ‘Cultuurhistorie van de beken op de Zuid-Veluwe’.

Bij dit onderzoek stuitte ik op de ‘Natuurhistorische Wandelkaart van Wageningen en Omstreken’, rond 1880 gemaakt door Hemmo Bos. Ik werd gegrepen door de grote hoeveelheid gegevens op deze kaart en schreef er een boek over: ’Wandelingen rond Wageningen in het voetspoor van Hemmo Bos’. en dit boek kwam in 2004 uit (uitgeverij Matrijs).

In de jaren 2003-2008 stelde ik in opdracht van Waterschap Vallei & Eem vijf Nieuwsbrieven samen over het beekherstel aan de zuid Veluwse beken.

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied  beschreef ik begin 2004 de geschiedenis van het zuidelijke deel van het Renkumse beekdal en in dit stuk gaf ik mijn ideeën voor de Herinrichting van plangebied Beukenlaan. Dit werden de bouwstenen voor het inrichtingsplan zoals dit is uitgevoerd, als onderdeel van de ecologische verbinding tussen de Veluwe en de uiterwaarden van de Rijn: de Renkumse Poort. 

In overleg met het waterschap werden de eerder genoemde Nieuwsbrieven aanzienlijk uitgebreider beschreven in twee boeken. Het eerste boek verscheen in 2010: ‘De Oosterbeekse en Doorwerthse beken. Een cultuurhistorische wandelgids’. Het tweede boek 'De Renkumse en Heelsumse beekdalen. Een cultuurhistorische wandelgids' verscheen in 2012. Beide boeken zijn uitgegeven door Uitgeverij Matrijs.

Na achttien jaar reisleiden op IJsland ben ik gestopt met het jaarlijks begeleiden van groepen voor een reisbureau. Ik reis nu op eigen gelegenheid en af en toe met een klein groepje op aanvraag als reisleider/chauffeur op IJsland.