Bestellen "Struinen op IJsland" en/of "Verder struinen op IJsland"

 

"Struinen op IJsland"              € 20,--  + € 4,-- verzendkosten
"Verder struinen op IJsland      € 25,--  + € 4,-- verzendkosten        
 beide boeken                       € 40,--  + € 4,-- verzendkosten

Als u het verschuldigde bedrag overmaakt naar NL61 INGB0003875139 t.n.v. R.J. Schaafsma, Renkum, dan wordt het boek of de boeken zo snel mogelijk naar u opgestuurd. Graag bij de overschrijving uw naam, adres en de gewenste boeken noteren.

Als u meerdere exemplaren wilt bestellen neem dan even contact op: ruud.schaafsma@gmail.com.